IV Міжнародна науково-практична конференція

«Моделювання, керування та інформаційні технології»

5-7 листопада
2020 р.

м. Рівне

Роботу конференції планується проводити за такими науковими напрямками:

  • математичне моделювання та обчислювальні методи;
  • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;
  • проблеми автоматизованого керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів;
  • моделювання фізичних, технічних і соціальних систем;
  • інформаційні технології, робототехніка та штучний інтелект;
Передбачаються: пленарні доповіді (до 25 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді в on-line режимі.

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мошинський Віктор Степанович
Мошинський Віктор Степанович
доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор Національного університету водного господарства та природокористування, Україна (голова)
Агратіні Октавіан
Агратіні Октавіан
доктор філософії, професор Клузького університету імені Бабеша-Бойяї, Румунія
Бігун Ярослав  Йосипович
Бігун Ярослав  Йосипович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна
Бомба Андрій Ярославович
Бомба Андрій Ярославович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування , Україна
      Бурдук     Анна
      Бурдук     Анна
доктор технічних наук, професор Вроцлавської політехніки, ад’юнкт кафедри лазерних технологій, автоматизації та організації виробництва, механічний факультет, Вроцлавська Політехніка, Польща
Власюк Анатолій Павлович
Власюк Анатолій Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» , Україна
Волощук Володимир Анатолійович
Волощук Володимир Анатолійович
доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”, Україна
Воробель Роман Антонович
Воробель Роман Антонович
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Україна
 	 	 	 	 		  		Вуйцік 	 	 	 	 	 	 	 	 Вальдемар
             Вуйцік                Вальдемар
доктор технічних наук, професор, директор Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки, Польща
Гамзе Гюрзой
Гамзе Гюрзой
кандидат технічних наук, науковий співробітник кафедри молекулярної біофізики та біохімії Єльського університету, Сполучені Штати Америки
Гордійчук Павло
Гордійчук Павло
кандидат технічних наук, науковий співробітник кафедри хімічної інженерії Массачусетського технологічного інституту, Сполучені Штати Америки
Дідманідзе Ібраім
Дідманідзе Ібраім
доктор фізико-математичних наук, професор, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія
Древецький Володимир Володимирович
Древецький Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Задірака Валерій Костянтинович
Задірака Валерій Костянтинович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна
Заяць Василь Михайлович
Заяць Василь Михайлович
доктор технічних наук, професор Технологічно-Природничого Університету в м. Бидгощ, Польща
Квасніков Володимир Павлович
Квасніков Володимир Павлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету, Україна
 	 	   	   	 	 	 	Комада 	  	 		 	  	 	 	 	 	Павел
                  Комада                   Павел
доктор філософії, заступник директора Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки, Польща
Крстіч Драгана
Крстіч Драгана
доктор філософії, факультет електронної інженерії, Нішський Університет, Сербія
 	 	 	  	 	 	 		 	 	 	 	Кубік  	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Юзеф
                       Кубік                         Юзеф
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пористих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща
Литвиненко Володимир Іванович
Литвиненко Володимир Іванович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інформатики і комп’ютерних наук» Херсонського національного технічного університету, Україна
 Мазурек Павел
Мазурек Павел
доктор філософії, замісник декана по роботі з студентами інститут електротехнологій, Люблінський технологічний університет, Польща
Мартинюк Петро Миколайович
Мартинюк Петро Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Наконечний Олександр Григорович
Наконечний Олександр Григорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Президент Академії наук вищої школи України, Україна
Новицька Валерія
Новицька Валерія
доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерів та інформатики, Технічний університет Кошице, Словаччина
Пасічник Володимир Володимирович
Пасічник Володимир Володимирович
доктор технічних наук, професор, кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”, Україна
Паталяс-Малішевська Юстина
Паталяс-Малішевська Юстина
доктор технічних наук, професор, механічний факультет, Університет в Зеленій Гурі, Польща
ПЕРГАЧ ЯН
ПЕРГАЧ ЯН
доктор філософії, доцент кафедри комп’ютерів та інформатики, Технічний університет Кошице, Словаччина
Річ Лі
Річ Лі
кандидат наук, доцент кафедри статистики та інформаційних наук, Католицький університет Фу Джен, Тайвань
 	 	   		 	  			 	 	 	 	Роєк   	 	  	 	 		 	 	 	 	 	Ізабела
                     Роєк                       Ізабела
доктор технічних наук, професор, Інститут механіки та прикладної інформатики, Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі, Польща
 	 	 	   		  		 	 		Сабзієв   		  	 	 		 	 	 	 	Ельхан
                 Сабзієв                   Ельхан
кандидат технічних наук, доцент Інституту систем управління, Баку, Азербайджан
 Савіна Наталія   Борисівна
 Савіна Наталія   Борисівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Сальвадор Цезар
Сальвадор Цезар
доктор філософії, головний аудіознавець в Silicon Integrated, Перу
   Сафоник Андрій     Петрович
   Сафоник Андрій     Петрович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Слюсарчук Василь Юхимович
Слюсарчук Василь Юхимович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Тадеєв Петро Олександрович
Тадеєв Петро Олександрович
кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Трофимчук Олександр Миколайович
Трофимчук Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Україна
   Турбал Юрій     Васильович
   Турбал Юрій     Васильович
доктор технічних наук, професор, директор ННІ ЗДН Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
Федорчук Володимир Анатолійович
Федорчук Володимир Анатолійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна
Хіміч Олександр Миколайович
Хіміч Олександр Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна
 	 	 	  		 	  		 	 	Цєшко  	 	 	 	 	 	 	 	 	Мечислав
                  Цєшко                   Мечислав
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пористих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща
Чачанідзе Гурам
Чачанідзе Гурам
 Чертов Олег  Романович
 Чертов Олег  Романович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”, Україна
Чикрій Аркадій Олексійович
Чикрій Аркадій Олексійович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна
Шаховська Наталія Богданівна
Шаховська Наталія Богданівна
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Національного університету “Львівська політехніка”, Україна
Штайнґартнер Вільям
Штайнґартнер Вільям
доктор філософії, доцент кафедри комп’ютерів та інформатики, Технічний університет Кошице, Словаччина

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сафоник А.П. – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП (голова);

Бурдук А. – доктор технічних наук, професор Вроцлавської політехніки, ад’юнкт кафедри лазерних технологій, автоматизації та організації виробництва, механічний факультет, Вроцлавська Політехніка, Польща;

Волощук В.А. – доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського";

Присяжнюк О.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Жуковський В. В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики НУВГП;

Жуковська Н. А. – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики НУВГП;

Наумчук О.М. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Христюк А.О. – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

Робоча група

Грицюк І. М. Жабчик В. В.
Салівоник Н. О. Міщанчук М.М.
Парфенюк О. І. Голяка Н.В.

Документи

Фінансові умови

Умови участі Для учасників з України Для закордонних учасників
Очна участь 400 UAH 80 USD
Заочна участь 200 UAH 40 USD
Студенти, аспіранти
(одноосібно)
безкоштовно 20 USD
Кошти надсилати на карту ПриватБанку:

5168 7573 4923 3314 (UAH)
Христюку Андрію Олексійовичу (призначення – оргвнесок, прізвище).

Умови проживання у місцевих готелях можна знайти на відповідних сайтах:

готель «Мир» http://mir-hotel.com;
готель «Турист» http://www.rivnetourist.com.ua;
готель «Україна» http://www.hotelukraine.rv.ua;
готель «Оптіма» https://reikartz.com/uk/hotels/optima-rovno/
інші готелі https://www.booking.com/


Оргкомітет намагатиметься також забезпечити учасників житлом у гуртожитках НУВГП у номерах:
а) готельного типу;
б) звичайних.

ключові дати

15 червня 2020

Завершення реєстрації та подачі матеріалів (на сайті конференції) для участі у конференції

15 липня 2020

Повідомлення про попереднє прийняття матеріалів та коментарі рецензентів

10 вересня 2020

Повідомлення про прийняття матеріалів

до 25 вересня 2020

Оплата           за участь           у конференції

до 15 жовтня 2020

Розсилання запрошень (після сплати оргвнеску)

Після закриття

Екскурсії Рівненщиною
ОРІЄНТОВНИЙ РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ05.11.2020 – четвер


8.00 – реєстрація і поселення учасників

10.00-13.00 – відкриття конференції, пленарні доповіді

13.00-14.00 – обідня перерва

14.30-18.00 – робота секцій

19.00 – дружня вечеря

06.11.2020 – п'ятниця


9.30 – робота секцій (продовження)

13.00-14.00 – обідня перерва

14.30 – перегляд стендових доповідей

виступ представників ІТ-компаній

07.11.2020 – субота


9.30 – заключне засідання (закриття конференції)

екскурсії Рівненщиною

від’їзд учасників конференції